Select Page

SETÉ PREMI DE POESIA «TORRE DE PILES» 2024

Desficis

BASES

 1. Pot participar qualsevol persona, amb tots els treballs que considere oportuns.
 2. Les obres participants han de ser originals, inèdites i escrites en valencià i no poden haver sigut guardonades ni premiades prèviament.
 3. La temàtica, el metre i la rima són de lliure elecció. L’extensió total ha de ser la d’un llibre normal de poesia.
 4. Els originals han de presentar-se escrits a màquina o ordinador, per quadruplicat, amb lema o pseudònim i dins d’un sobre tancat. Dins d’aquest sobre, s’adjuntarà un altre sobre, tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim, on s’ha d’incloure la documentació següent: a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. b) Declaració responsable de la persona sol·licitant, en què expresse que opta al premi amb una obra original i inèdita.
 5. Els treballs han d’enviar-se, directament o per correu certificat, a l’adreça següent: Edicions del Sud (c/ Moreres, 22, 46712 Piles). Els treballs també podran presentar-se en format digital (PDF) a l’adreça electrònica d’Edicions del Sud: info@edicionsdelsud.com
 6. El termini de recepció d’originals acabarà el dia 31 de maig de 2024.
 7. L’acte de publicació del veredicte i del lliurament del premi es farà el primer dissabte d’agost de 2024 a Llocnou de Sant Jeroni, just la nit en què se celebrarà l’XI Recital de Poesia.
 8. La dotació del premi consistirà en la publicació de l’obra guanyadora en la col·lecció «Paraules en silenci» d’Edicions del Sud en nombre de 600 exemplars, dels quals la persona autora en rebrà 60 en concepte de drets d’autoria, i la posterior difusió i distribució.
 9. La persona que resulte guanyadora haurà de recollir el premi personalment.
 10. El premi i la seua dotació són indivisibles, i el veredicte del jurat inapel·lable. Cada vegada que es publique el treball premiat, ha de constar que l’obra ha sigut guardonada en el Seté Premi de Poesia «Torre de Piles» 2024.
 11. El jurat, designat per Edicions del Sud i presidit per Manel Arcos i Martínez, estarà format per persones expertes en el camp literari.
 12. Els originals no premiats podran ser recollits personalment, en el termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
 13. Els originals no premiats podran ser recollits personalment, en el termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
 14. La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. En cas de dubte sobre la seua interpretació, el jurat acordarà el que crega més just d’acord amb l’organització.

Roders a Barxeta

Roders a Barxeta

Roders a Barxeta

El pròxim diumenge, 19 de novembre, el periodista Manel Arcos Martínez, màxim especialista en bandolerisme valencià del segle XIX, tornarà a contar històries de roders a peu de carrer. La cita serà a BARXETA, vila de la comarca de la Costera. Arcos guiarà una nova ruta històrica, on parlarà del Tramusseret de Benirredrà, Bernat Bonaventura, Camot, Micalet Mas, Ribes i el Xato de Xella i, a més, repassarà alguns episodis de bandolerisme ocorreguts a Barxeta i pobles de la contornada al llarg del Huit-cents.
Recordeu! Aquest diumenge, a les 10 h, ruta de roders a Barxeta.
Us esperem davant la porta de l’ajuntament.
També tindrem a la Rondalla Agredolç per a amenitzar la vesprada a les 17 h del mateix diumenge, ens oferiran un Concert a la I Fira de Roders a Barxeta

 

I Fira Roders Barxeta Rondalla Agredolç
Per altra banda, també vos informem que el Centre Ovidi Montllor d’Alcoi acull hui dijous, a les 19.30 h, la presentació del llibre «El robatori de Benimassot, de Manel Arcos i Martínez», de Jordi Raül Verdú i Anna Gisbert. Introduirà l’acte la mestra i escriptora Laura Gisbert Abad.

 

Presentació El robatori de Benimassot de Manel Arcos a Alcoi

Fira Cocentaina 2023

Fira Cocentaina 2023

Enguany tornem a la Fira de Cocentaina. Des del dimecres 1 fins al diumenge 5 de novembre estarem al Pla de la Font, dins del recinte del porrat valencià. Allí estarà Manel Arcos atenent a qui tinga gust d’acostar-se i firmant, si cal, algun dels seus llibres de roders.

VI Trobada de Cantautors «Torre de Piles» 2023

BASES
1. Les persones interessades han de reunir els requisits següents:
a) Utilitzar, com a llengua principal en les composicions, una de les llengües de l’arc mediterrani.
b) No tindre contracte discogràfic en vigor o, si existira, comptar amb autorització expressa de la casa discogràfica. Serà necessària la presentació d’aquest document.
c) La inscripció està oberta a qualsevol persona sense restricció d’edat.
d) Tota persona que siga menor de díhuit anys haurà de comptar amb la deguda autorització dels seus pares (o tutor legal, si és el cas) per a participar en la Trobada.
e) Les cançons han de ser originals i pròpies. Cada autor/autora haurà de ser propietari/propietària dels drets del text i de la música per a evitar reclamacions de terceres persones. Les composicions no podran excedir de 4 minuts. La comissió organitzadora valorarà les cançons tenint en compte tres criteris: text, música i interpretació.
2. Presentació i admissió de sol·licituds:
a) Per a inscriure’s en aquesta edició, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça edicionsdelsud@edicionsdelsud.com abans del 31 de maig de 2023.
Caldrà adjuntar-hi dues cançons en format MP3, dues imatges en format JPG i un document en format PDF que ha de contindre les dades següents:
– Nom i cognoms, document d’identitat, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica i nota breu del currículum artístic de la persona interessada.
– Títol i lletra de les cançons (caldrà traduir al valencià aquelles que siguen en altres llengües).
b) Si hi ha incidències tècniques amb els arxius i els fitxers remesos, la persona interessada disposarà de cinc dies per a enviar de nou la documentació, comptadors a partir de la comunicació per part d’Edicions del Sud i seguint els canals que s’indiquen a aquest efecte.
c) La persona inscrita només es considerarà participant en cas de ser seleccionada i sempre que complisca els requisits esmentats en les bases i que la informació proporcionada siga vertadera.
d) El termini de presentació de sol·licituds s’obri amb la publicació d’aquestes bases i acaba el 31 de maig de 2023. Es considera que els documents s’han rebut quan les persones interessades reben un correu de confirmació de la recepció per part d’Edicions del Sud. No s’admetran sol·licituds amb data d’enviament posterior al 31 de maig de 2023.
3. Llista de participants seleccionats:
a) Conclòs el termini per a la recepció de sol·licituds amb el material adjunt, la comissió organitzadora decidirà i seleccionarà els participants en la Trobada, el nombre dels quals no superarà els sis en cap dels casos.
b) La decisió de la comissió organitzadora es farà pública el 12 juny de 2023. Els participants seleccionats podran conéixer la decisió de la comissió organitzadora a partir del 12 de juny de 2023, mitjançant comunicació al correu electrònic aportat i també a través dels nostres canals d’informació i les nostres xarxes socials.
c) Els participants seleccionats es comprometen a actuar el dia 16 de juliol de 2023 en la VI Trobada de Cantautors «Torre de Piles» 2023.
– L’Ajuntament de Piles convidarà els participants seleccionats, més un acompanyant per participant, a un sopar en un restaurant de la localitat.
d) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases.
e) D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels participants s’utilitzaran exclusivament per a la gestió de la Trobada.
4. Premis:
Els dos concursants finalistes seran contractats per l’Ajuntament de Piles per a actuar en directe en l’EstiuArt, que se celebrarà a l’estiu de 2023 al parc de la Torre de Piles. L’un ho farà el diumenge 23 de juliol; i l’altre, el diumenge 13 d’agost de 2023.

VI Premi de Poesia «Torre de Piles» 2023

BASES
1. Pot participar qualsevol persona, amb tots els treballs que considere oportuns.
2. Les obres participants han de ser originals, inèdites i escrites en valencià i no poden haver sigut guardonades ni premiades prèviament.
3. La temàtica, el metre i la rima són de lliure elecció. L’extensió total ha de ser la d’un llibre normal de poesia.
4. Els originals han de presentar-se escrits a màquina o ordinador, per quadruplicat, amb lema o pseudònim i dins d’un sobre tancat. Dins d’aquest sobre, s’adjuntarà un altre sobre, tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim, on s’ha d’incloure la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
b) Declaració responsable de la persona sol·licitant, en què expresse que opta al premi amb una obra original i inèdita.
5. Els treballs han d’enviar-se, directament o per correu certificat, a l’adreça següent:
Edicions del Sud (c/ Moreres, 22, 46712 Piles).
6. Els treballs també podran presentar-se en format digital (PDF) a l’adreça electrònica d’Edicions del Sud: info@edicionsdelsud.com
7. El termini de recepció d’originals acabarà el dia 31 de maig de 2023.
8. L’acte de publicació del veredicte i del lliurament del premi es farà el primer dissabte d’agost de 2023, al parc de la Torre de Piles, tot just la nit en què se celebrarà el X Recital de Poesia i Música en Valencià «Torre de Piles» 2023.
9. La dotació del premi consistirà en la publicació de l’obra guanyadora en la col·lecció «Paraules en silenci» d’Edicions del Sud en nombre de 600 exemplars, dels quals la persona autora en rebrà 60 en concepte de drets d’autoria, i la posterior difusió i distribució.
10. La persona que resulte guanyadora haurà de recollir el premi personalment.
11. El premi i la seua dotació són indivisibles, i el veredicte del jurat inapel·lable. Cada vegada que es publique el treball premiat, ha de constar que l’obra ha sigut guardonada en el Sisé Premi de Poesia «Torre de Piles» 2023.
12. El jurat, designat per Edicions del Sud i presidit per Manel Arcos i Martínez, estarà format per persones expertes en el camp literari.
13. Els originals no premiats podran ser recollits personalment, en el termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
14 La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. En cas de dubte sobre la seua interpretació, el jurat acordarà el que crega més just d’acord amb l’organització.